I-Vinden-Prisen

Prisen deles ut til en virksomhet som:

  • Har vist en åpen holdning for å ansette unge folk konsekvent over en viss tid, hvorav de kan vise til flere unge i miljøet.
  • Er sosialdrevne virksomheter, det vil si bedriften har laget et aktivt system for friskstimulering av de ansatte utenfor jobben for å bygge en sterk bedriftskultur.
  • Er medlem av en traineeordning eller har rekruttert lærlinger eller er aktive på å markedsføre seg på universiteter og høgskoler for nyutdannende, herunder er for eksempel tilgjengelige for å delta på karrieredager og/eller la studenter bruke virksomheten som case for å skrive studentoppgaver og/eller tar studenter inn i sommerjobber.
  • Satser offensivt på aktiv kompetanseheving på sine ansatte, eks. kurs, videreutdanning, deltakelse på konferanser utenfor de daglige arbeidsoppgavene.
  • Lar de unge få ansvar og kunnskapskrevende oppgaver.
  • De unge ansatte involveres i videreutvikling av bedriften.
  • Bedriften driver aktiv veiledning av nye ansatte.
  • Bedriften er tilstede i digitale kanaler på en smart måte.

Send inn nominasjon
Denne siden benytter cookies for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Les mer her.